Service hos oss

När ventilerna kommer till vår ventilverkstad, behandlas varje ventil efter en instruktion, för just den sortens ventil. Detta säkerställer att alla ventiler genomgår rätt service.

Alla ventiler genomgår felsökningar och kontroller. Ventiler som vi gör service på kontrolleras både mekaniskt och reglertekniskt. Vi har utrustning för bearbetning av tätyor, både på kägla och på säte. Efter service kontrollerar vi så att ventilerna håller rätt täthet.

Då serviceåtgärden ser ut att bli onormalt stor, diskuterar vi med kunden hur vi skall gå vidare!

Servicekostnaden ligger oftast långt under halva nypriset. Då ventiler kommer till våra verkstäder försöker vi i mån av tid att alltid blästra och måla ventilerna.

Då vi nu tar in pumpservice i vårt dagliga arbete, så kommer detta att ske på samma sätt som vi behandlar ventiler, dvs felsökning och kontroller, eventuell bearbetning, samt slutkontroll.

Fabrikslokalen