Kvalité & miljö

I vårt kvalitetsarbete är vi i dagsläget andrapartscertifierade av Svensk kärnkraft enligt SS EN ISO 9001:2000. Vi arbetar för närvarande med att framställa vårt nya integrerade verksamhetssystem där målsättningen är att bli tredjepartscertifiera enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

Kvalitetspolicy

Mec-Con AB, med samtliga anställda, skall utföra sina uppdrag och tjänster med optimal kvalitet så att uttalade kundkrav uppfylls.
Mec-Con AB skall även arbeta för att kundens outtalade behov, samt av myndighet utfärdade föreskrifter och krav uppfylls.
Vi skall i alla led sätta mål, och arbeta för ständiga förbättringar.

Denna policy innebär också följande åtagande

Vara lyhörda för kundens krav och önskningar, samt uppfylla dessa genom att aktivt stödja kunden i dennes ambitioner och aktiviteter samt uppfylla kundens krav på kvalitet.

På ett opartiskt sätt vägleda kunden till ett optimalt val av produkt och tjänst.
Vi skall också prioritera alla åtgärder som främjar kvalitet och samtidigt är kostnadsbegränsande.

Leverera rätt produkt och tjänst till lovad tid, genom att inte lova mer än vi kan hålla, och hålla det vi lovar.

Förankra kvalitetsarbetet och detta synsätt i hela företaget.
Var och en är ansvarig för sin arbetsprestation, oberoende av vilken kvalitetskontroll som kan komma att genomföras.

Införa målstyrning i hela organisationen, samt engagera alla medarbetare i denna process.

Med en positiv inställning skall en motiverad och kunnig personal prägla hela organisationens tänkande.

Policyn skall ständigt vara ett levande dokument för fortsatt lämplighet.

Jonas Wictorsson
VD

Certifikate of pre-qualific Mecon manual