Verksamhet

Vår verksamhet är uppdelad i flera olika delar, med ventilservice som grund. Alla delar är inte lika stora, men lika viktiga.

Ventilservice hos kund, utan vår egen utrustning

Detta är ett område där kunden själv har utrustning mm som behövs för ventilservice. Ett bra exempel på denna typ av kund är våra svenska kärnkraftverk. Här kommer vi ut till kunden med personal som har rätt kompetens för uppdraget. Se även Tjänster > Service hos er >

Ventilservice hos kund, med vår egen utrustning

Hos dessa kunder tar vi med oss, förutom rätt personal och kompetens, även utrustning för ventilservice m.m. Oftast kör vi i dessa fallen ut med en eller flera servicelastbilar. Dessa är fullständigt utrustade för ventilservice, med bland annat: provtryckningsbänk, svarv, sliputrustningar, verktyg, arbetsplatser, kontor mm. Se även Tjänster > Service hos er >

Ventilservice i egen verkstad

Detta är en del av vår verksamhet som ökar för varje år. Här tar vi hand om ventilerna på ett rationellt och seriöst sätt. Varje ventil genomgår alla stegen i vår servicekedja, för en kontrollerad och dokumenterad service.
Se även Tjänster > Service hos oss >

ON-line test av säkerhetsventiler

Med TESON testutrustning kontrollerar vi öppningstrycket på plats och under drift. Denna testmetod har flera fördelar, bland annat sitter ventilen i sin rätta miljö under testet. Med rätt tryck, och rätt temperatur kommer det verkliga öppningstrycket fram. Dessutom behöver man inte stanna sin anläggning. Se även Tjänster > TESON 

Service av pumpar

Vi utför service korrekt och snabbt för att undvika onödiga och kostsamma driftstörningar för er. Vi är auktoriserade servicepartner för SIHI på den svenska marknaden. I vissa situationer kan vi också ta hjälp från våra nordiska vänner på Armatec, som har säljagenturen på SIHI-pumpar i hela Norden. Vi har även tillgång till personal/utrustning från tillverkaren direkt om det skulle behövas.
Det vi kan erbjuda när det gäller pumpservice är följande:
Förebyggande underhåll och reparationer, installation och utbyte, uppriktning, driftsättning, ombyggnader, originalreservdelar, serviceavtal, service på plats hos er samt annat när det gäller pumpar. Se även Tjänster > Pumpservice

Fastighetsservice VVS

Vi utför snabb och pålitlig service och kontroll av återströmningsskydd i södra Sverige.

Vi erbjuder årlig översyn och kontroll till fastighetsägarna, samt möjligheten att teckna serviceavtal för detta. Se även Tjänster > Fastighetsservice

Framtagande av serviceinstruktioner

Vi tillverkar instruktioner för ventilservice. Oftast börjar vi med en gammal ritning, som vi först uppgraderar så man kan använda den. Utifrån denna framställer vi sen en underhållsinstruktion. Tillsammans med kunden tar vi fram en lämplig mall, som vi sedan använder.

Ventilutbildning

Detta är en annan del av vår verksamhet som vi är stolta över att vi kan erbjuda er. Sedan 1994 har vi internutbildat all egen personal före arbete ute hos kund. Nu erbjuder vi även olika utbildningar för externa företag. Är ni intresserade så tveka inte, då alla som arbetar med ventiler behöver veta mer. Se även Tjänster > Ventilutbildning